Swecon

Riks-sf-kongressen

Andra länders rikskongresser

Finland: Finncon

Norge: Norcon

Storbritannien: Eastercon

Polen: Polcon

USA: Worldcon/NASFiC

Sedan 1998...

Swecon 1999

Swecon är den mest kända och vanligen största av de svenska science fiction- och fantasykongresserna. Sf-kongresser har arrangerats sedan 1937 (i England och USA) och i Sverige sedan 1956. Tanken med att delta i en sf-kongress är att träffa andra som också är intresserade av science fiction och fantasy och att få lyssna till föredrag och diskussioner om sf och besläktade ämnen.

2020 års Swecon heter Fantastika 2020 och går av stapeln i Stockholm 20-22 mars 2020. Hedersgäst är Adrian Tchaikovsky. Swecon 2005

Swecon har arrangerats varje år sedan 1998. Det avhölls tre Swecon i Stockholm på 1980-talet, men de har inget med dagens Swecon att göra förutom att de fick låna sitt namn till rikskongressen. (Det här valet av namn ingår som en del i en större tradition. Swecons motsvarighet i de andra nordiska länderna heter exempelvis Dancon, Norcon och Finncon.)

Swecon är inte nödvändigtvis den största kongressen varje år (även om den oftast har varit det), men det är den kongress där nationella prisutdelningar sker och dit utländska s.k. fanfondsdelegater reser. Den "viktigaste" kongressen under året alltså, i någon mening.

Varje år brukar en eller flera arrangörskommittéer tävla om att få arrangera nästa års Swecon, och vinnaren utses genom omröstning under det innevarande årets Swecon. Som deltagande medlem av en Swecon får du vara med och rösta om vilken kongress som ska bli nästa års Swecon!

Webbplatser och bilder från tidigare Sweconer som arrangerats:

2019 i Västerås. Hedersgäster var Charlie Jane Anders, Annalee Newitz, Gunilla Jonsson och Michael Petersén.

2018 i Stockholm. Hedersgäster var Ian Watson, M. R. (Mike) Carey och Kij Johnson.

2017 i Uppsala. Hedersgäster var Kameron Hurley, Ann Leckie och Siri Pettersen.

2016 i Stockholm. Hedersgäster var Carolyn Ives Gilman, Caroline Mullan, Jerry Määttä och Maria Turstchaninoff.

2015 i Linköping. Hedersgäster var Ben Aaronovitch, Madeline Ashby och Kristina Hård.

2014 i Gävle. Hedersgäster var Chris Wooding, Cory Doctorow, Mike Perschon och Miriam Rosenberg Rocek.

2013 i Stockholm. Hedersgäster var Jo Walton, Lavie Tidhar, Karin Tidbeck och Johan Anglemark. Här finns länkar till bilder och rapporter från Swecon 2013.

2012 i Uppsala. Hedersgäster var Sara Bergmark Elfgren, Mats Strandberg, Joe Abercrombie, Peter Watts, Kelly Link och Niels Dalgaard. Här finns länkar till bilder och rapporter från Swecon 2012.

2011 i Stockholm. Hedersgäster var Elizabeth Bear, Ian McDonald, Jukka Halme och John-Henri Holmberg. Här finns länkar till bilder och rapporter från Swecon 2011.

2010 i Göteborg. Hedersgäster var Justina Robson och Nene Ormes. Här finns bilder från Swecon 2010.

2009 i Stockholm. Hedersgäster var Liz Williams och Graham Joyce. Här finns bilder från Swecon 2009.

2008 i Linköping. Hedersgäster var Adam Roberts och Cory Doctorow. Här finns bilder från Swecon 2008.

2007 i Göteborg. Hedersgäster var Richard Morgan och John Ajvide Lindqvist. Här finns länkar till rapporter och bildgallerier från Swecon 2007.

2006 i Stockholm. Hedersgäster var Joe Haldeman och Geoff Ryman. Här finns länkar till rapporter och bildgallerier från Swecon 2006.

2005 i Göteborg. Hedersgäster var Charles Stross och Erik Granström. Här finns ett bildgalleri från Swecon 2005.

2004 i Stockholm. Hedersgäster var M. John Harrison, Dave Lally och Tim Russ.

2003 i Uppsala. Hedersgäster var Ken MacLeod och Alastair Reynolds. Här finns ett bildgalleri från Swecon 2003.

2002 i Linköping. Hedersgäster var China Miéville och Gwyneth Jones. Här finns ett bildgalleri från Swecon 2002.

2001 i Stockholm. Hedersgäster var Robin Hobb och Robert Rankin.

2000 i Stockholm. Hedersgäster var Brian Stableford och John-Henri Holmberg.

1999 i Uppsala. Hedersgäst var Michael Swanwick.

1998 i Linköping. Hedersgäst var Paul J. McAuley.