Häpna! 1956 till salu

Sveriges första renodlade SF-tidskrift

Tredje årgången, 1956

Priset är tio kronor per nummer plus porto. Beställ genom att skriva till minnesfondens ordförande och tala om vad du vill köpa. Han bekräftar att det du vill ha finns i lager och talar om vad totalpriset inklusive frakt blir, och till vilket plusgirokonto du betalar.

1-1956

Nummer 1, januari 1956

Fjärde delen av Curt Siodmaks Donovans hjärna och noveller av bl.a. A. E. Van Vogt (Den gröna skogen) och Ray Bradbury (Timmen Noll). Vetenskapsartikeln handlar om planeten Venus.

2-1956

Nummer 2, februari 1956 - SLUTSÅLT!

Femte delen av Curt Siodmaks Donovans hjärna och noveller av Lan Wright (Den mänskliga faktorn), Isaac Asimov (Generalen) och Dénis Lindbohm (Nattens sådd). Vetenskapsartikeln handlar om planeten Mars.

3-1956

Nummer 3, mars 1956

Sjätte delen av av Curt Siodmaks Donovans hjärna samt novellerna Inget val (E. C. Tubb), Kollision i rymden (James White) och Livshunger (William F. Nolan). Läsaravdelningen innehåller klubbnytt - om Club Meteors film Den stora nattens vålnad - samt en artikel om Edgar Rice Burroughs.

4-1956

Nummer 4, april 1956

Sjunde och sista delen av av Curt Siodmaks Donovans hjärna samt noveller; bland annat första avsnittet av Isaac Asimovs Mulan. Läsaravdelningen består av fem sidor recensioner av Roland Adlerberth.

5-1956

Nummer 5, maj 1956

Andra delen av Isaac Asimovs Mulan samt novellerna Hjältar gråter inte (Gordon Kent), Ovanliga affärsmetoder (Lan Wright), Jakt på djupt vatten (Arthur C. Clarke) och Den purpurröda stenen (Henry Hasse). Vetenskapsartikeln handlar om ventenskapens senaste landvinning: antigravitation. Kom ihåg, du läste det här först! Läsaravdelningen utgörs av klubbnytt.

6-1956

Nummer 6, juni 1956

Tredje delen av Isaac Asimovs Mulan samt novellerna Jay Score (Eric Frank Russell), Männen i flaskan (Rock Rosslynne) och Övernaturlig viljekraft (Joan Aiken). Vetenskapsartikeln heter Interplanetarisk revy (en bilaga om antigravitation) och läsaravdelningen utgörs av recensioner och en rapport av Ken Bulmer från den trettonde världskongressen i science fiction.

7/8-1956

Nummer 7/8, juli-augusti 1956

Fjärde delen av Isaac Asimovs Mulan samt novellerna Den sista romantikern (Chr. R. Bernhardsen), Resa 13 (Ray Cummings), Marsiansk oddyssé (Stanley G. Weinbaum) och Livet går vidare (Per Lindström). Vetenskapsartikeln behandlar den synnerligen viktiga proviantfrågan vid rymdfärder. Läsaravdelningen består av en presentation av den tyske författaren Hans Dominik samt inbjudan till Sveriges första sf-kongress: Luncon i Lund.

9-1956

Nummer 9, september 1956

Femte och sista delen av Isaac Asimovs Mulan samt första avsnittet av Arthur C. Clarkes Urangruvan i Regnens hav. Dessutom noveller av bl.a. Eric Frank Russell (De oåtkomliga). Vetenskapsartikeln behandlar den oerhört viktiga frågan om den mänskliga faktorns betydelse vid rymdfärder. Läsaravdelningen består av en rapport från Sveriges första sf-kongress: Luncon i Lund, komplett med fotografi av deltagarna.

10-1956

Nummer 10, oktober 1956

Andra och avslutande delen av Arthur C. Clarkes Urangruvan i Regnens hav samt novellerna Äggbomberna (Eando Binder), Spegeln på Cyclops (Ross Rocklynne) och Rymdens pionjärer (Manly Wade Wellman). Vetenskapsartikeln behandlar explosioner på solen. Läsaravdelningen består av läsarbrev, filmnytt och den omdöpta klubbnyttspalten, numera SF-nytt, författad av Alvar Appeltofft.

11-1956

Nummer 32, november 1956

Första delarna av följetängerna Galaktiskt intermezzo av A. E. Van Vogt samt Rymdsatellitens gåta av Charles Eric Maine. Dessutom noveller av bl.a. Niels E. Nielsen (Aftonbesök), Anna-Brita Lindbohm (Dagen då han kom), S. Endén (Tredjegradskultur) och Jacob Palme (Mästaren). Vetenskapsartikeln heter Vår osynliga sköld. Läsaravdelningen består av läsarbrev, filmnytt och bokrecensioner.

12-1956

Nummer 33, december 1956

Andra delarna av följetängerna Galaktiskt intermezzo av A. E. Van Vogt samt Rymdsatellitens gåta av Charles Eric Maine. Dessutom noveller av Eric Frank Russell (Spiro), H. L. Gold (Biografiskt projekt) och Bo Stenfors (Maskin). Vetenskapsartikeln är andra delen om "Vår osynliga sköld". Läsaravdelningen består av SF-nytt och bokrecensioner.