Häpna! 1957 till salu

Sveriges första renodlade SF-tidskrift

Fjärde årgången, 1957

Priset är tio kronor per nummer plus porto. Beställ genom att skriva till minnesfondens ordförande och tala om vad du vill köpa. Han bekräftar att det du vill ha finns i lager och talar om vad totalpriset inklusive frakt blir, och till vilket plusgirokonto du betalar.

1-1957

Nummer 34, 1957

Tredje och sista delen av Galaktiskt intermezzo av A. E. Van Vogt samt tredje delen av Rymdsatellitens gåta av Charles Eric Maine. Dessutom noveller av bl.a. Frank Belknap Long (Wulkins och hans värld) och Kenneth Bulmer (Kapplöpning om vrakgods). Vetenskapsartikeln handlar om solsystemets uppkomst. Läsaravdelningen består av SF-nytt, där tidsandan avspeglas i de fortsatta rapporterna om "flick-sf-klubben" Nova och utlysningen av 1957 års "officiellt tillstyrkta" sf-kongress, Stockon.

2-1957

Nummer 2, 1957

Fjärde delen av Charles Eric Maines Rymdsatellitens gåta. Dessutom noveller av Stanley G. Weinbaum (Den tokiga månen), Eric Frank Russell (Sista skottet) och Lennart Sörensen (År 2956). Vetenskapsartikeln handlar om långfärder ut i rymden. Läsaravdelningen består av SF-nytt, filmnytt och bokrecensioner (bl.a. av Aniara och Heinleins Rymdkadetten).

3-1957

Nummer 3, april 1957 - SLUTSÅLT!

Femte delen av Charles Eric Maines Rymdsatellitens gåta. Dessutom noveller av René Lafayette (Farsoten), Raymond F. Jones (Barnavdelningen) och Arthur C. Clarke (Stjärnan). Vetenskapsartikeln handlar om vertikal start och landning. Läsaravdelningen består av SF-nytt.

4-1957

Nummer 4, maj 1957

Sjätte och avslutande delen av Charles Eric Maines Rymdsatellitens gåta. Dessutom noveller av bl.a. ett knippe stora namn: John Wyndham, Murray Leinster, H. L. Gold, Alvar Appeltofft och Cyril Kornbluth. Vetenskapsartikeln handlar om världens snabbaste flygplan. Läsaravdelningen består av SF-nytt, där Club Meteor visar bilder från inspelningen av Projekt Ljusbarriären och Jacob Palme skriver om strålvapen.

5/6-1957

Nummer 5/6, juni 1957

Första delen av Murray Leinsters Den stora tidsbävningen samt novellerna Purpurnatten (Niels E. Nielsen), Den yttersta sömnen (Erland Dahm), Rymdskeppet (Dénis Lindbohm) och första avsnittet av Conan och häxan (Robert E. Howard). Vetenskapsartikeln handlar om ballongernas come-back. Läsaravdelningen består av SF-nytt, filmnytt och information om den kommande världskongressen i London.

7/8-1957

Nummer 7/8, 1957

Andra och avslutande delen av Murray Leinsters Den stora tidsbävningen respektive av Robert E. Howards Conan och häxan. Därutöver novellerna Räddningsexpeditionen (Arthur C. Clarke), Odödlig litteratur (Gabriel Setterborg) och Kurragömma (Wilmar H. Shiras). Vetenskapsartikeln handlar om det geofysiska året och läsaravdelningen handlar om filmen 1984.

9-1957

Nummer 9, september 1957

Första delen av Eric Frank Russells Trägen vinner samt novellerna Psykisk vaccinering (Kenneth Bulmer), Kronoklasmer (Erland Dahm) och Parasitplaneten (Stanley G. Weinbaum). Vetenskapsartikeln handlar om solens atmosfär. Läsaravdelningen består av Adlerberths bokrecensioner, bl.a. av Philip K. Dicks The Man Who Japed ("inte en pseud. för vare sig Heinlein eller van Vogt utan en alldeles separat personlighet").

10-1957

Nummer 10, oktober 1957

Första delen av Isaac Asimovs Stålgrottorna samt avslutande delen av Eric Frank Russells Trägen vinner. Förutom det även noveller av bl.a. Arthur C. Clarke, Murray Leinster och Dénis Lindbohm. Vetenskapsartikeln handlar om universums galaxer. Läsaravdelningen består av Adlerberths bokrecensioner samt SF-nytt, där Gabriel Setterborg delger sina intryck från kongressen Stockon.

11-1957

Nummer 11, november 1957

Andra delen av Isaac Asimovs Stålgrottorna samt noveller av bl.a. Niels E. Nielsen (Semester med sol), Kenneth Bulmer (Det yttersta vapnet) och John Wyndham (Meteoren). Vetenskapsartikeln handlar om livets uppkomst och utveckling. Läsaravdelningen består av Adlerberths bokrecensioner samt SF-nytt, där vi får höra talas om en ung man vid namn Sam J. Lundwall.

12-1957

Nummer 12, december 1957

Tredje delen av Isaac Asimovs Stålgrottorna samt noveller av Arthur C. Clarke (I landsflykt), Robert Heinlein (Långvakten) och Charles Eric Maine (Räddningsexpeditionen). Vetenskapsartiklar behandlar exploateringen av månen, raketer samt konstgjorda månar. Läsaravdelningen består av Adlerberths bokrecensioner samt filmnytt.